Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2021 :
Vyšla v únoru 2021.
Ročen
ka má 128 str., pevnou vazbu a 28 stran vlo
žené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2021

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie II
strana 7–8, barevná obrazová příloha II–V, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   Alianční erb v expozici hradu Kámen
strana 9-11, barevná obrazová příloha I
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Horní Cerekve
strana 12-23, barevná obrazová příloha VI-VIII
    Stanislav Hošťálek   Ještě jednou generál Laudon
strana 24-31, barevná obrazová příloha
IX-X
    Milan Hlinomaz   Heraldické vitráže z kvadratury Cisterciáckého opatství Vyšší Brod
jako historický pramen (1530–1608)
strana 32-36, barevná obrazová příloha XI
    Zdeněk Chramosta   Bělohradské panství
strana 37-54, barevná obrazová příloha XII–XV, zadní strana obálky
    Petr Kropáček     Erby majitelů Skaličky
strana 55-98, barevná obrazová příloha XVI-XXIV
    Jan Loch   Pošta a heraldika
strana 99–103, barevná obrazová příloha XXV–XXVIII
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 105
         
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 106
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od 25. června 2019 do 30. června 2020 (V. Tomek), strana 106-107
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze podzim 2019
(V. Tomek), strana 107
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze jaro 2020
(V. Tomek), strana 108
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 109
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 110-119