Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2018 :
Vyšla v březnu 2018.
Ročenka má 140 str., pevnou vazbu a 52 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2018

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Vladivoj Tomek

 

O erbu Kaplířů ze Sulevic, s. 7

    Jan Loch  

Technika, ekonomika a heraldika, s. 26

    Stanislav Hošťálek   Jedna genealogická kuriozita
Vyvdané příbuzenství Marie Sofie Jenovefy Hošťálkové z Javořic
s císařem a králem Karlem IV.,
s. 35
    Jiří J.K. Nebeský   Interpretace dvojice epitafů Brozanských z Vřesovic v Brozanech, s. 39
    Petr Kropáček   Erby rodů vlastnících Nemili, s. 50
    Zdeněk Chramosta   Osobnosti habsburského loďstva, s. 77
    Jiří Brnovják   Heraldika polského magnáta Alexandra Josefa Sułkowského
v říšských a českých panovnických privilegiích,
s. 104
    Ivan Dyba   Erb hraběcího rodu Kurtzrocků z Wellingbüttelu, s. 125
    Ivan Dyba   Erbovní deska na kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rožmitále na Šumavě,
s. 129
         
        RESÜMEE (Deutsch), s. 132
         
    Vladivoj Tomek   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 133
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), s. 134
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 28.června 2016 do 27.června 2017 ,
s. 134
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), s. 135
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2017, s. 136
        Za Pavlem Palátem (S. Kasík), s. 137
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 138